15فروردین 1380
اعتراف آمریکا به شکست توطئه‌ها علیه ایران
شورای تجارت خارجی آمریکا اعلام کرد شش سال تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکا به منافع تجاری آمریکا لطمه جدی وارد زده ولی بر سیاست های تهران تاثیری نداشته است.