فیلم رای دادن حضرت امام خمینی در ماشین به جمهوری اسلامی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی ـ سایت جامع امام خمینی(ره): امام خمینی(ره) فروردین ۵۸ برای رای دادن به جمهوری اسلامی در شهر قم به سر صندوق ۳۰در شهرستان قم رفتند اما به علت انبوه جمعیت نتوانستند از ماشین پیاده شوند و در داخل ماشین به جمهوری اسلامی رای دادند.


{$sepehr_media_8083_400_300}