19فروردین 1351
همکاری مسعود رجوی با ساواک
ارتشبعد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک، در نامه‌ای به دادرسی ارتش، مسعود رجوی را از «همکاران ساواک» معرفی کرد و خواستار ارفاق و تخفیف در مجازات شد.