22 فروردین 1361
کمک کشورهای عربی به رژیم یعث در دوران جنگ تحمیلی
رژیم بعثی عراق اعلام کرد بیش از 30 هزار عرب غیره عراقی در جبهه‌های جنگ علیه ایران می‌جنگند.