23 فروردین 1381
در گذشت یدالله سحابی
یدالله صحابی از موسسین نهضت آزادی در 95 سالگی در گذشت.