26 فروردین 1358
استعفای کریم سنجابی
كريم سنجابي اولين وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، پس از60 روز از سمت خود استعفا كرد.