27 فروردین 1295
اشغال شهرهای کرند و قصر شیرین توسط نظامیان روس
نظاميان روسيه در كشاكش جنگ جهاني اول، شهرهاي كرند و قصرشيرين را به اشغال خود درآوردند.