1 اردیبهشت 1330
در گذشت ملک‌الشعرای بهار
ملک‌الشعرای بهار، سیاست مدار و روزنامه نگار در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سل در گذشت.