اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
امام و سپاه در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت ماه 1358، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از دیدار فرماندهان سپاه پاسداران با امام خمینی را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.

امام و سپاه در قاب تصویر

امام و سپاه در قاب تصویر

امام و سپاه در قاب تصویر

امام و سپاه در قاب تصویر

امام و سپاه در قاب تصویر