2 اردیبهشت 1358
تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به فاصله دوماه پس از پيروزي انقلاب‌ اسلامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تأسيس شد.