3 اردیبهشت 1358
شهادت سپهبد قرنی
سپهبد محمد ولي قرني اولين رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران به دست عوامل گروه فرقان در منزل خود به شهادت رسيد.