3 اردیبهشت 1288
گسترش قحطی در شهر تبریز
منابع خبري اعلام كردند براثر مسدود شدن سه ماهه دروازه‌هاي ورودي شهر تبريز و نرسيدن مواد غذايي به شهر، موج قحطي وگرسنگي جان مردم را تهديد مي‌كند.