4 اردیبهشت 1358
انتصاب ابراهیم یزدی به سمت وزارت امور خارجه
دكتر ابراهيم يزدي به وزارت امورخارجه ايران منصوب شد.