8 اردیبهشت 1359
استعفای وزیر امور خارجه آمریکا بعد از شکست در طبس
سه روز پس از شكست مأموريت كماندوهاي امريكايي در صحراي طبس، سايروس ونس وزير امور خارجه آن كشور كه از قبل با اين عمليات مخالف بود، از سمت خود كناره‌گيري كرد.