11 اردیبهشت 1385
اعترافات مقامات آمریکایی به ناتوانی در برابر ایران
«كاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريكا در يك گفت و گوي تلويزيوني به ناتواني كشورش در ايجاد اجماع جهاني عليه جمهوري اسلامي ايران اعتراف كرد.