17 اردیبهشت 1362
انحلال رسمی حزب توده

دادستاني كل انقلاب اسلامي در اطلاعيه‌اي حزب توده را رسماً منحل اعلام كرد.