20 اردیبهشت 1359
محدودیت‌های اقتصادی انگلیس علیه ایران
مجلس عوام انگليس، لايحه اعمال محدوديت‌هاي اقتصادي عليه ايران را تصويب كرد.