22 اردیبهشت 1360
بمباران زندان دولتو توسط رژیم بعث عراق
بر اثر حمله برنامه‌ریزی شده هواپیماهای جنگنده عراق به زندان دولتو متعلق به حزب دمکرات کردستان 150 نفر از مدافعان انقلاب اسلامی که در این زندان نگه داشته شده بودند، به شهادت رسیدند.