23 اردیبهشت 1330
ارسال نامه علمای الازهر به آیت‌الله کاشانی
علماي الازهر در بيانيه اي خطاب به آيت الله سيدابوالقاسم كاشاني از وي خواستند تا دولت ايران را وادار سازد شناسايي اسرائيل را ملغي نمايد.