26اردیبهشت 1336
تاسیس حزب مردم
اسد‌الله علم امروز تاسیس حزب مردم را رسما اعلام کرد.