31 اردیبهشت 1347
تصویب لایحه تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی
لايحه تشكيل سازمان بازرسي شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.