1 خرداد 1320
صدور حکم جهاد علیه جنایات انگلیس
در بحبوحه جنايت انگليسي‌ها در عراق، روزنامه البلاد چاپ بغداد نوشت علماي ايراني مقيم عراق حكم جهاد عليه انگليسي‌ها صادر را كردند.