دیدگاه آیت‌الله بروجردی درمورد ولایت فقیه
پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی؛ آیت الله بروجردی اساس ولایت فقیه كه امروزه زیاد می‌شنویم، پی‌ریزی كردند و این مبنا و مبحث توسط شاگردان ایشان از جمله امام خمینی(ره) تكمیل و توسعه یافت. 
 
 
آیت الله بروجردی اصل ولایت فقیه را از ضروریات اسلام می‌دانستند و معتقد بودند كه ولی فقیه تمام قدرت و اختیارات پیامبر را دارد و پیامبر اختیارات را از طریق بشری به دست نیاورده است؛ بلكه این شئونات، ریشه در عالم بالا دارد و ائمه معصومین(ع) و به تبع آنها اولیای امور مسلمین هم از این امتیازات و اختیارات برخوردارند؛ به طوری كه ولی امر مسلمین اگر دستور تخریب خانه‌ای را كه در مسیر خیابان است صادر می‌كند یا دربرابر دولت اصلاحگر سكوت می‌كند و اجازه می‌دهد، در حقیقت به مصلحت بالاتر چشم دوخته است.
 
 
هنگام ساختن مسجد اعظم كه قسمتی از متعلقات آستانه در صحن مسجد قرار می‌گرفت، مردی به آیت‌الله بروجردی اعتراض كرد كه به چه مجوزی حیاط مربوط به آستانه را تصرف كرده‌اید؟ آیت‌الله لبخندی زدند و فرمودند: معلوم می‌شود این آقا هنوز ولایت فقیه، درست برایش جا نیفتاده است.
 
*** برگرفته از كتاب شكوه شیعه