گزارش تصویری مطبوعات از فتح خرمشهر در سال 61
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ بعد از عملیات آزادسازی خرمشهر، مطبوعات کشور ضمن گزارش‌هایی به این پیروزی بزرگ پرداختند. بخشی از این گزارش‌ها به انتشار تصاویری از شادی رزمندگان و مردم از فتح خرمشهر اختصاص داشت. 

آنچه در ادامه می‌بینید گزارش مصور روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی از فتح خرمشهر است.

گزارش مصور از استقرار رزمندگان اسلام در خرمشهر
روزنامه اطلاعات- 6 خرداد 1361

گزارش مصور از استقرار رزمندگان اسلام در خرمشهر

روزنامه جمهوری اسلامی- 4 خرداد 1361


گزارش مصور از استقرار رزمندگان اسلام در خرمشهر

روزنامه کیهان- 4 خرداد 1361

گزارش مصور روزنامه ها از استقرار رزمندگان اسلام در خرمشهر
روزنامه جمهوری اسلامی- 5 خرداد 1361