2 خرداد 1371
پخش سرود ملی از صدا و سیما
همزمان با سالروز حماسه فتح خرمشهر، سرود ملي جديد جمهوري اسلامي ايران از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد.