2 خرداد 1329
امضای «معاهده دفاعی » بین رژیم پهلوی و امریکا
يك قرارداد نظامي بين رژیم پهلوی و امريكا با نام «معاهده دفاعي‌» به امضاء رسيد. در اين قرارداد افزايش فعاليت نظامي امريكا در ايران‌، افزايش مستشاران نظامي و تحويل اسلحه و مهمات جديد امريكايي پيش‌بيني شده بود.