3 خرداد 1361
آزاد سازی خرمشهر
درجريان عمليات بيت‌المقدس‌، خرمشهر آزاد شد.