3 خرداد 1346
انتقال نفت ایران به بندرهای رژیم صهیونیستی
سندي از سفارت آمريكا که تاریخ امروز را دارد اعتراف کرد؛ چهار نفتكش با پرچم ليبريا، به طور منظم نفت ايران را به بندر رژیم صهیونیستی «ايلات» انتقال مي‌دهند.