4 خرداد 1384
اعتراف مقامات امریکا به حقوق ملت ایران
«رابرت مك نامارا» وزير دفاع اسبق آمريكا ضمن انتقاد از مواضع كشورش در برابر جمهوري اسلامي ايران اعتراف كرد بر اساس قوانين «ان. پي. تي» ايران حق دارد در مسير غني سازي گام بردارد.