6 خرداد 1360
توصیه امام خمینی به بنی‌صدر مبنی بر التزام به قانون

امام خمینی در سخنانی خطاب به بنی‌صدر به او توصیه کردند که خود را ملزم به رعایت قانون اساسی بداند.