8 خرداد 1358
اعلام حمایت الجزایر و لیبی از پیروزی انقلاب اسلامی

رهبران الجزایر و لیبی در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از سقوط رژیم سطنتی و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعلام کردند.