9 خرداد 1357
حمله مأموران رژیم پهلوی به کوی دانشگاه
در حمله مأموران رژیم پهلوی به کوی دانشگاه تهران ده‌ها دانشجو كه به داخل راهروهاي خوابگاه دانشجويان در كوي دانشگاه آمده بودند، مجروح شدند و به بيمارستان منتقل شدند