اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
تصاویر تاریخی از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ در مرداد ماه 1358 و در اولین ماه مبارک رمضان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در پیامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به جهت حفظ آرمان فلسطین " روز قدس " نامیدند و از همان سال روز قدس با شور و حرارت انقلابی برگزار می‌شود. به همین مناسبت اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از راهپیمایی‌های روز قدس در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب را منتشر کرد.


تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

رژه نیروی نظامی در روز قدس


تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلابتصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

حضور اسرای عراقی در راهپیمایی روز قدس


تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

راهپیمایی ایرانی‌های مقیم امریکا در روز قدس


تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب


تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب


تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلابتصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در دهه اول انقلاب