اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد
تصاویری از عزاداری مردم در روز رحلت امام خمینی
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویری از عزاداری مردم پس از ارتحال حضرت امام را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید.


تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی


تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی

تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی

تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی

تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی

تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی

تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی

تصاویری از عزاداری مردم پس از رحلت امام خمینی