14 خرداد 1368
رحلت امام خمینی
امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند.