20 خرداد 1385
اعتراف مقامات آلمانی به حقوق هسته‌ای ملت ایران
«گرهارد شرودر» صدراعظم سابق آلمان با مسلم خواندن حق ايران براي استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌ای تصریح کرد: اين حق بر هيچكس پوشيده نيست.