20 خرداد 1360
عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا
ابوالحسن بني‌صدر رئيس جمهور وقت ايران با حكم امام خميني از فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عزل شد.