20 خرداد 1360
حمایت نهضت آزادی از بنی‌صدر
نهضت آزادي در بيانيه اي ضمن حمايت صريح از ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور، عملكرد قوه قضائيه و دادستاني را محكوم كرد.