22 خرداد 1388
برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با مشارکت گسترده مردم در سراسر کشور برگزار شد.