22 خرداد 1379
درگذشت آیت‌الله محلاتی
آيت الله مجدالدين محلاتي روحاني برجسته شيراز و فرزند آيت الله شيخ بهاءالدين محلاتي، در سن 75 سالگي در شيراز درگذشت.