24 خرداد 1364
آغاز عمليات 5 مرحله‌ای قدس
رشته عمليات 5 مرحله‌ای قدس در مناطق هورالهويزه، دهلران، عماره و طيب آغاز شد و باعث آزادسازي 225 كيلومتر مربع از مناطق اشغالي ايران و بخش‌هايي از خاك عراق و تثبيت مواضع به دست آمده شد.