25 خرداد 1388
اجتماع غیرقانونی حامیان میرحسین موسوی
اجتماع غیرقانونی حامیان موسوی در خیابان‌های انقلاب و آزادی و حمله آنان به مراکز دولتی و تخریب اموال بیت‌المال سبب خسارت‌های جبران‌ناپذیری و ایجاد تشنج و ناامنی در جامعه شد.