26 خرداد 1386
رحلت آیت‌الله فاضل لنکرانی
آیت الله محمد فاضل لنکرانی در 76 سالگی به رحمت ایزدی پیوست. به این مناسبت، از سوی دولت سه روز عزای عمومی در سراسر کشور اعلام شد.