27 خرداد 1350
قرار داد تعیین مرزهای دریایی ایران و بحرین
قرارداد تعيين مرزهاي دريايي ميان ايران و بحرين به امضاء رسيد.