اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛
شهید مصطفی چمران در قاب تصویر
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت شهید مصطفی چمران، اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی تصاویر کمتر دیده شده از این شهید بزرگوار را منتشر کرد که در ادامه می‌بینید

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران

تصاویر کمتر دیده شده شهید چمران