29 خرداد 1360
موضع‌گیری امام خمینی در مقابل اقدام مسلحانه منافقین
امام خميني در سخناني تأكيد كردند: «من با قدرت ملت، مقابل ضدانقلاب كه تصميم گرفته است بعضي افراد را بهانه قرار داده و عليه شما هر روز دست به اغتشاش بزند خواهم ايستاد».