گزارش ساواک از فعالیت‌های سیاسی دکتر چمران در سال 1354 در لبنان
پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ دکتر مصطفی چمران از دانشجویان مبارز مقیم خارج از کشور بود که با عزیمت به لبنان و همراهی با امام موسی صدر بر فعالیت‌های سیاسی خود علیه رژیم پهلوی ادامه داد. در سندی از ساواک به تاریخ 1354/5/9 در این رابطه آمده است: هر نوع اعلامیه و نشریه، جزوه چه در مورد [امام] خمینی و یا مسائل دیگر که مطالبی علیه [رژیم] ایران در آن نوشته شده باشد به وسیله افراد نامبرده ذیل و عناصر ناشناخته دیگر که با آنان همکاری دارند چاپ و یا استنسیل و افست و تکثیر می‌شود.
1- دکتر مصطفی چمران 2- احمد نوری 3- محمدصالح قائم‌مقامی نجفی 4- محمدجعفر قائم‌مقامی نجفی 5- سید محمود دعائی 6- جلال‌الدین فارسی 


گزارش ساواک از فعالیت‌های سیاسی دکتر چمران در لبنان در سال 1354