2 تیر 1356
درگذشت آیت‌الله خسروشاهی
آیت‌الله حاج سید احمد خسروشاهی از علمای طراز اول تبریز به علت بیماری در 67 سالگی درگذشت.