3 تیر 1286
تحصن مشروطه طلبان در حرم حضرت عبدالعظیم
صدها نفر از روحانيون وطلاب علوم ديني به رهبري آيت الله شيخ فضل‌الله نوري در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. آنان مشروطه منهاي «مشروعه‌» را رد كرده و آن راخلاف اسلام دانستند.