6 تیر 1382
اظهار نظر مقامات فرانسه درباره منافقین
نیکولاسارکوزی وزیر کشور فرانسه در برابر اعضای سنای این کشور تصریح کرد: «سازمان تروریستی مجاهدین خلق جزو وحشی‌ترین و بی‌رحم‌ترین فرقه‌های افراطی است که در فرانسه اقامت دارد».